Laman Utama > Aktiviti > Program Etika Bendera > Latar Belakang

Program Etika Bendera
Latar Belakang
Persatuan Pandu Puteri Malaysia merupakan pertubuhan sukarela yang telah lama bergiat aktif di Malaysia. Sejak kecil lagi, semua ahli Persatuan Pandu Puteri Malaysia dididik untuk mengenali, menghayati dan mencintai bendera Malaysia – Bendera Jalur Gemilang, dan juga bendera negeri-negeri yang lain di Malaysia.


“Program Etika Bendera: Kesedaran dan Penjagaan” bertujuan meningkatkan kesedaran Etika Bendera di kalangan rakyat Malaysia amnya, dan ahli Pandu Puteri khasnya. Projek ini dapat menyemai rasa cinta akan negara dan semangat patriotik.

Bagi merealisasikan matlamat ini, Persatuan Pandu Puteri Malaysia mengambil langkah supaya ahli Persatuan ini patriotik dan taat kepada negara. Semangat patriotik yang tersemai di dalam semua ahli Persatuan Pandu Puteri Malaysia dapat merangsang masyarakat tempatan untuk menghargai dan mencintai bendera dan negara kita, Malaysia.

Objektif
  • Memupuk semangat cintakan bendera dan meningkatkan semangat patriotik di kalangan ahli Persatuan Pandu Puteri Malaysia dan rakyat Malaysia.
  • Meningkatkan kesedaran berkenaan Etika Bendera menerusi pendidikan, promosi dan projek khidmat masyarakat.
  • Mewujudkan pasukan Penjaga Etika Bendera untuk terus mendidik dan mempromosikan Etika Bendera ke seluruh pelusuk negara.
Konsep Projek
Persatuan Pandu Puteri Malaysia melancarkan Program Etika Bendera: Kesedaran dan Penjagaan bagi meningkatkan kesedaran terhadap cara pengendalian bendera yang betul.

Projek Perintis Tahap I (2006 hingga 2007)
  • Latihan peringkat kebangsaan
  • Latihan peringkat negeri
  • Pasukan Penjaga Etika Bendera mula bergerak
Projek Tahap II (2008 dan seterusnya)
  • Memberi kesedaran kepada masyarakat yang lebih luas
  • Pasukan Penjaga Etika Bendera terus memainkan peranan